Огледи и Монтажи

ИЗИСКВАНИЯ

за взимане на размери и изготвяне на шаблони за изработка и монтаж на изделия по поръчка

 

1. Плотове за кухня:
    
-  монтиран, нивелиран и трайно позициониран корпус на  долен ред шкафове.
     -  наличност на адреса на  всички елементи и уреди, предвидени за вграждане и монтиране в плота - котлони,
        мивка, дозатор, батерия, контакти и др.

2. Кухненски гърбове:
     - за безфугов монтаж до горен шкаф -   наличие на регулируеми (с възможност за повдигане) или
       немонтирани горни шкафове.
     - наличност на  ел. контакти ( ако има предвидени такива за монтаж в гърбовете)
     - за монтаж на стъклен гръб - изисква се равна и гладка стена от гипскартон. В случаите на използване на
      подложка от гипскартон да се има в предвид че общата дебелина на подложката със стъклото е 14 мм.

3. Кухненска мивка:
     - наличност на фланеца на диспозера (ако се предвижда да има  такъв)
     - монтирани панти, чекмеджета, кошчета и др. елементи заложени в шкафа под мивката

 

4. Плотове за баня:
     -  завършена стенна облицовка и изведен сифон.
     -  информация за трасето на  В и К тръбите в часта за монтаж на плота.
     -  наличност на адреса на  всички елементи , предвидени за вграждане и монтиране в плота -
        мивка, батерия,  и др.
     - за  монтаж върху шкаф: монтиран, нивелиран и трайно позициониран корпус на долен ред шкафове.
     - за  конзолен монтаж: за невидимост на монтажните елементи се препоръчва монтажа на конзолите
        да бъда направен преди завършването на стенната облицовка.

 

5. Взимането на размери и изготвянето на шаблони се извършва в присъствието на дизайнер, проектант или клиент