Рекламации

Условия за връщане на закупена стока

Ако по някаква причина клиент е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на доставката не е установил грешката си, може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на ново-заявен са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. СТОУН КВАРЦ  ЕООД е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.

Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор, с изключение на изделията по поръчка.

 

Не подлежат на подмяна и следните стоки:
Всички продукти, които са изделия по поръчка, и се изработват на база индивидуaлните изисквания на клиента.

 

 Отказ от поръчка
Клиентът има право да откаже получаването на заявената от него стока при едно от следните условия:
- доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
- цената, която клиентът следва да заплати не съответства на дължимата цена.
- при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. 

Клиентът има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия  СТОУН КВАРЦ  ЕООД си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

В случай на отказ на закупен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката  СТОУН КВАРЦ  ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта в 30-дневния законово установен срок. Всички разходи, които клиентът е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА изделия по поръчка, които се произвеждат съгласно  индивидуалните изисквания на клиента.

 

Отказ от услуги

Клиентът има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от поръчана услуга в срок до 7 работни дни, считано от датата на поръчката.

СТОУН КВАРЦ  ЕООД  възстановява сумата по стойността на услугата в 30-дневния законово установен срок.

 

 

Рекламация
На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването й. При явно несъотвествие на получената стока със заявената незабавно се свържете с  СТОУН КВАРЦ  ЕООД на телефон: +359 899 19 77 00

 

Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на  СТОУН КВАРЦ  ЕООД и му се изпраща верния за сметка СТОУН КВАРЦ  ЕООД.

 

Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на стоката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на стоката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава стока и не предяви своите претенции пред доставчика, клиента губи правото си на рекламация.

 

Обслужване на рекламации

<текст>