Гаранционен Срок

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция, се изпраща на клиента с оригинална гаранционна карта, в която са упоменати:

- адрес и телефон на оторизирания сервиз
- гаранционните условия на съответните продукти
- гаранционен срок на закупената стока

Гаранционни условия за изделия от технически камък TechniStone

Доставчикът отговаря за качеството на изделието за целия гаранционен срок. Гаранционният срок започва от датата на предаване на изделието и продължава 24 месеца. Гаранцията се отнася за повреди и дефекти, които по време на гаранционния срок са възникнали поради грешка в производството или недостатъци в използваните материали. Гаранцията е валидна само когато изделието е използвано съгласно инструкциите за поддръжка.

 

Гаранционният срок за материала (постоянство на цветовете, здравина)  е 10 години при домашна употреба в  интериора. След изтичане на първите 24 месеца той е разделен в следните времеви диапазони:

 

3-6 година от датата на монтаж (доставка) при установена отговорност от страна на "СТОУН КВАРЦ“ ЕООД: възстановява се 75% от стойността на материала

 

7-10 година от датата на монтаж (доставка) при установена отговорност от страна на " СТОУН КВАРЦ ЕООД" : възстановява се 50% от стойността на материала

 

Стойността на материала се възстановява по актуална ценова листа на фирма "СТОУН КВАРЦ“ ЕООД  към момента на отстраняване на възникналия дефект.

Гаранционният сервиз се осигурява от доставчика след връчване на правилно и изцяло попълнена гаранционна карта.

Правото на безплатен гаранционен ремонт отпада в следните случаи:


1. Изделието е било използвано в разрез с инструкциите за поддръжка;


2. Данните в гаранционната карта се отличават от данните на доставчика;

3. Изделието е било използвано за цели, различни от обичайните за такoва изделие;

4. Физични, химични или механични злоупотреби;

5. Злупотреби с материала в следствие на неизползването на подложка за рязане и за горещи съдове;

6. Неправилен монтаж (в случаите, когато изделието е закупено без услугата монтаж от стр ана на; "СТОУН КВАРЦ  ЕООД"

 7. Не изцяло попълнена или допълнително разменена гаранционна карта.